Προετοιμασία Erasmus

Προετοιμασία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για προγράμματα Erasmus (δια ζώσης ή online)

Τα προγράμματα Erasmus και Erasmus Mundus τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα δημοφιλή όπως αποδεικνύεται από το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των φοιτητών για αυτά. Η μετακίνησή τους στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μπορεί να γίνεται για διττό σκοπό:

  • την κινητικότητά τους για σπουδές, κάτι που συνεπάγεται επαφή με τη γλώσσα
  • την κινητικότητά τους για την πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής πόλης που θα επιλέξουν. Εδώ, καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται, προστίθενται τα μαθήματα ορολογίας.