Παροχές & Προγράμματα Μπερταμίνι

mybanner_bertamini_new2

Στον εκπαιδευτικό Όμιλο Bertamini λειτουργούν:

Επιπλέον Παροχές: Εξατομικευμένη Βιωματική Διδασκαλία με έμφαση στην επικοινωνία – Ενισχυτική Διδασκαλία & Μαθήματα Αναπλήρωσης. Κανένα μάθημα χαμένο! Δεν προχωρούμε, χωρίς να μαθαίνουμε!