Μεθοδολογία – Bertamini

Τεχνολογία και Εκμάθηση Ξ. Γλωσσών

Εκπαιδευτικά Video, E-books &  Video Channels

Η πολυετή μας πείρα μας και οι ανάγκες των σπουδαστών, μας οδήγησαν στην επιλογή και συγγραφή ενός μελετημένου εκπαιδευτικού υλικού και multimedia ασκήσεων, στους συνδρομητές μας (μόνο για τους εγγεγραμμένους μαθητές μας). 

H σωστή κατανομή της ύλης, η σφαιρική προετοιμασία, η βιωματική διδασκαλία, η αποκλειστική χρήση της ξένης γλώσσας στην τάξη καθώς και η ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, τα μηνιαία προφορικά test, οι τακτές επαναληπτικές ασκήσεις και η χρήση διαδραστικού υλικού δίνουν τα σωστά εφόδια στους μαθητές μας και σφραγίζουν  την επιτυχία τους

Το εκπαιδευτικό μας υλικό, ανανεώνεται κάθε χρόνο και προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών.

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας μας είναι η σωστή διαχείριση και οργάνωση χρόνου κατά την διάρκεια του μαθήματος ούτως ώστε οι σπουδαστές να συμμετέχουν ενεργά, να μιλούν και να εκφράζουν απορίες με άνεση σε ένα φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον τάξης. Ο μαθητής μαθαίνει καλύτερα με την συνεχή εξάσκηση (Learn by doing). Ακολουθούμε την μεθοδολογία Project-based learning η οποία δίνει έμφαση στις μαθητοκεντρικές και διαθεματικές μαθησιακές δραστηριότητες καθοδηγούμενες από το καθηγητή-διαμεσολαβητή. Μέσα από τη δημιουργική εμπλοκή που η διαδικασία προβλέπει, οι μαθητές αποκτούν και εφαρμόζουν με επιτυχία τις νέες γνώσεις. Οι καθηγητές μας δημιουργούν ένα παραγωγικό και δυναμικό μάθημα στο οποίο ο σπουδαστής εντάσσεται και συμμετέχει ενεργά.

Επίσης: τα εκπαιδευτικά βίντεο και όλο το εκπαιδευτικό μας υλικό είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεση των μαθητών μας και μπορούν να ανατρέξουν σε αυτά 24 ώρες το 24ωρο διαμέσου της ιστοσελίδας μας και των 6 εκπαιδευτικών καναλιών βίντεο που διαθέτουμε.

Εξατομικευμένη Ενισχυτική Διδασκαλία

Λειτουργούν διαφορετικά ολιγομελή τμήματα για ανηλίκους και ενηλίκους, ομαδικά ή ατομικά. Το φροντιστήριο δημιουργεί ξεχωριστά τμήματα για το κάθε επίπεδο με ελαστικά προγράμματα, υπερεντατικά ή εντατικά όπου σε ένα ή δύο ημερολογιακά έτη ο σπουδαστής προετοιμάζεται για την απόκτηση του διπλώματος του τρίτου ή και του τέταρτου επιπέδου. Πάντα σε συνεργασία μαζί σας επιλέγουμε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. 
Σε περίπτωση που παρατηρείται κάποια αδυναμία του σπουδαστή στην διαδικασία εκμάθησης, η Διεύθυνση Σπουδών, σε συνεργασία με τον καθηγητή, εφαρμόζουμε ενισχυτική διδασκαλία με στόχο να καλύψουμε όλες τις αδυναμίες του σπουδαστή μας και να τονώσουμε την αυτοπεποίθηση του.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χειμερινών ή θερινών τμημάτων, όπως και τμημάτων με εξειδικευμένη διδακτέα ύλη όπως εμπορική, νομική, οικονομική ορολογία για εταιρείες, οργανισμούς, ορολογία για υποψήφιους φοιτητές ΑΕΙ Ελλάδας και εξωτερικού, μαθήματα μετάφρασης και διερμηνείας, κ.λ.π.

Ολοκληρωμένη Μέθοδος Εκμάθησης

Σε μας, η ανάπτυξη των τεσσάρων ικανοτήτων του σπουδαστή (κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου) γίνεται βαθμιαία και παράλληλα. Συγκεκριμένα, με στόχο την αποδοτικότερη προφορική επικοινωνία, δημιουργήσαμε ειδικά μαθήματα συνομιλίας για όλους του μαθητές μας. Γιατί σε μας, ξέρω μια ξένη γλώσσα σημαίνει ακούω, μιλάω, επικοινωνώ, παράγω, κατακτώ και τέλος κυριαρχώ.

Ανά τακτά διαστήματα εμπλουτίζουμε και ενημερώνουμε τη διδακτέα ύλη με υποστηρικτικό υλικό χάριν της συνεχούς επαφής μας με το εξωτερικό.

Παραγωγή γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου

Συνδυαστική χρήση συγγραμμάτων διακεκριμένων ιταλικών, ισπανικών, πορτογαλικών, κινέζικων, αραβικών και ρώσικων εκδόσεων και e-books

Επικοινωνιακό σύστημα εφαρμοσμένης γραμματικής με ζωντανά παραδείγματα

Εκθέσεις πάνω σε επίκαιρα θέματα

Ασκήσεις και ανάλυση κειμένων, με πλούσια διδακτική και πολιτιστική θεματολογία

Ομαδικές εργασίες

Ασκήσεις computer και χρήση πολυμέσων

Παραγωγή προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου

Συζητήσεις πάνω σε επίκαιρα θέματα

Υποδύηση συγκεκριμένων ρόλων και χαρακτήρων από τους σπουδαστές

Ύλη προφορικών με ηχογραφημένο οπτικοακουστικό υλικό και video

Διαδραστικές ασκήσεις και χρήση πολυμέσων