Ομάδα Μετάφρασης & Διερμηνείας Μπερταμίνι

Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας σε εταιρίες, αντιπροσωπίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες στις εξής γλώσσες:. Επίσης Μαθήματα Μετάφραση και Διερμηνεία για σπουδαστές και επαγγελματίες