Μαθήματα Μετάφρασης & Σεμινάρια Πολιτισμού

Ταχύρρυθμο Τμήμα Κουλτούρας και Μετάφρασης σε συνδυασμό με τα μαθήματα γλώσσας (δια ζώσης ή εξ΄αποστάσεως)

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί Ταχύρρυθμο τμήμα Μετάφρασης & Πολιτισμού σε συνδυασμό με μαθήματα γλώσσας και συντακτικού.

Αυτά τα μαθήματα, απευθύνονται σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας, ενδιαφερόντων και προγραμμάτων και περιλαμβάνουν:

  • Μαθήματα γλώσσας και μετάφρασης.
  • Μαθήματα επαγγελματικής αλληλογραφίας, κ.α.

Στόχος

  • να διαμορφώσετε μια σωστή και ξεκάθαρη εικόνα όσον αναφορά όχι μόνο στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα αλλά και στον Πολιτισμό και τις συνήθειες.
  • να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις του εργασιακού σας χώρου.
  • να αποκτήσετε μεγαλύτερη ευκολία, σιγουριά και άνεση τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική επικοινωνία.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, σας χορηγείτε πιστοποιητικό παρακολούθησης.