Ιδιαίτερα & Ομαδικά Μαθήματα Ιταλικών – BERTAMINI

Για ιδιαίτερα ή ομαδικά μαθήματα ιταλικών με σωστό σύστημα και μεθοδολογία απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας του Κέντρου μας.

Μαζί μας τα Ιταλικά είναι τρόπος ζωής & όχι απλή γνώση (μεθοδολογία – Η “εμπειρία” BERTAMINI πατήστε ΕΔΩ)

Βιωματική Διδασκαλία στην Ιταλική γλώσσα (Γνωρίστε τις μοναδικές διδακτικές πρακτικές μας – πατήστε ΕΔΩ) 

Μάθετε Ιταλικά μια από τις πιο σημαντικές γλώσσες του εμπορίου, του τουρισμού, της τέχνης, της αρχιτεκτονικής, της μουσικής, της τεχνολογίας και της γαστρονομίας.

Τα Ιταλικά έχουν κάποια προπαρασκευαστικά δια ζώσης ή online τμήματα για την απόκτηση του Διπλώματος Β2. Το Δίπλωμα Β2 προσφέρει στο σπουδαστή ένα επίσημα αναγνωρισμένο από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς Δίπλωμα Γλωσσομάθειας.

Έτσι τα Διπλώματα Α1 – Α2 αντιστοιχούν στο στοιχειώδες επίπεδο, το Β1 αντιστοιχεί στο ενδιάμεσο επίπεδο, το Β2 στο μεσαίο επίπεδο (lower), το C1 (Γ1) αντιστοιχεί στο ανώτερο επίπεδο και το C2 (Γ2) αντιστοιχεί στο ανώτατο επίπεδο.

Πρώτος κύκλος σπουδών: ολοκληρώνεται με την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος CELI 2 ή Β1 Κρατικού και Διπλώματος CELI 3 ή Β2 Κρατικού.

Δεύτερος κύκλος σπουδών: το δεύτερο επίπεδο τελειοποίησης της γλώσσας ολοκληρώνεται με την προετοιμασία και απόκτηση του Ανώτερου Διπλώματος CELI 4 (C1) ή Γ1 Κρατικού.
Τρίτος κύκλος σπουδών: το τελευταίο επίπεδο τελειοποίησης της γλώσσας ολοκληρώνεται με την προετοιμασία και απόκτηση του Ανώτατου Διπλώματος CELI 5 (C2).

Επιπλέον, το Φροντιστήριο Bertamini εκδίδει έγκυρα πιστοποιητικά σπουδών για το κάθε επίπεδο που ολοκληρώνει ο μαθητής (Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2).

Προετοιμασία για Διπλώματα CELI, CISL, DIPLOMA – Προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (πατήστε ΕΔΩ)

Επίσης: Σπουδές στην Ιταλία! Προετοιμασία υποψήφιων φοιτητών Ιταλικών Πανεπιστημίων, φοιτητών Erasmus καθώς και επαγγελματιών.

Ποιος είναι ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των τριών κύκλων σπουδών

Εδώ είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι τα προγράμματα είναι ευέλικτα, ανάλογα με το σχεδιάγραμμα σπουδών που ο σπουδαστής θα επιλέξει. Αν π.χ. ο σπουδαστής επιλέξει κυλιόμενο δια ζώσης ή online πρόγραμμα, χωρίς να σταματήσει την περίοδο του καλοκαιριού, τότε ο χρόνος περαίωσης του προγράμματός του αλλάζει.

Τμήματα Ενηλίκων

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών αυτής της γλώσσας είναι:

Για Ενήλικους: 2 τετράμηνα για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος CELI 2 ή Β1 Κρατικού και 2 τετράμηνα για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος CELI 3.

Σε περίπτωση που ο σπουδαστής επιλέξει να κάνει καλοκαιρινά ή χειμερινά υπερεντατικά μαθήματα ο χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών επιταχύνεται.

Για την προετοιμασία και απόκτηση του Ανώτερου Διπλώματος CELI 4 (C1) ή Γ1 Κρατικού και του Ανώτατου Διπλώματος CELI 5 (C2) ή Γ2 Κρατικού η διάρκεια καθορίζεται ανάλογα με το σχεδιάγραμμα σπουδών που ο σπουδαστής έχει επιλέξει (8 μήνες και για τα δύο επίπεδα).

Παιδικά και Εφηβικά Τμήματα

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών αυτών της γλώσσας είναι:

Για Εφήβους: 3 τετράμηνα για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος CELI 2 ή Β1 Κρατικού και 2 τετράμηνα για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος CELI 3 ή Β2 Κρατικού.

Για Παιδιά: 4 τετράμηνα για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος CELI 2 ή Β1 Κρατικού και 2 τετράμηνα για την προετοιμασία και απόκτηση του Βασικού Διπλώματος CELI 3 ή Β2 Κρατικού.

Σε περίπτωση που ο μαθητής επιλέξει να κάνει καλοκαιρινά ή χειμερινά υπερεντατικά μαθήματα ο χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών επιταχύνεται.

Για την προετοιμασία και απόκτηση του Ανώτερου Διπλώματος CELI 4 (C1) ή Γ1 Κρατικού και του Ανώτατου Διπλώματος CELI 5 (C2) ή Γ2 Κρατικού η διάρκεια καθορίζεται ανάλογα με το σχεδιάγραμμα σπουδών που ο μαθητής έχει επιλέξει (10 μήνες και για τα δύο επίπεδα).