Ιδιαίτερα & Ομαδικά Μαθήματα Ισπανικών – Bertamini

Για ιδιαίτερα ή ομαδικά μαθήματα ισπανικών με σωστό σύστημα και μεθοδολογία απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας του Κέντρου μας.

Μαζί μας τα Ισπανικά είναι τρόπος ζωής και όχι απλή γνώση (μεθοδολογία – Η “εμπειρία” BERTAMINI πατήστε ΕΔΩ)

Βιωματική Διδασκαλία στην Ισπανική Γλώσσα Γνωρίστε τις μοναδικές διδακτικές πρακτικές μας – πατήστε ΕΔΩ) 

Μάθετε Ισπανικά την 1η Λατινογενή επίσημη γλώσσα στο κόσμο μετά τα Αγγλικά!

Τα Ισπανικά έχουν κάποια προπαρασκευαστικά τμήματα με στόχο την απόκτηση του Διπλώματος DELE Β2 ή του Κρατικού Διπλώματος Β2 στα ισπανικά. Το Δίπλωμα Β2 προσφέρει στον σπουδαστή ένα επίσημο αναγνωρισμένο από τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς Δίπλωμα Γλωσσομάθειας.

Έτσι τα διπλώματα Α1 – Α2 αντιστοιχούν στο στοιχειώδες επίπεδο, το B1 αντιστοιχεί στο ενδιάμεσο επίπεδο, το Β2 στο μεσαίο επίπεδο (lower), το C1 (Γ1) αντιστοιχεί στο ανώτερο επίπεδο και το C2 (Γ2) στο ανώτατο επίπεδο.

1ος κύκλος σπουδών: ολοκληρώνεται με την προετοιμασία και απόκτηση των Διπλωμάτων Β1 DELE ή κρατικού Β1 και Βασικού Διπλώματος DELE B2 ή Κρατικού Β2.

2ος κύκλος σπουδών: το δεύτερο επίπεδο τελειοποίησης της γλώσσας ολοκληρώνεται με την προετοιμασία και απόκτηση του Ανώτερου Διπλώματος DELE C1 ή Γ1 Κρατικού.

3ος κύκλος σπουδών: το τελευταίο επίπεδο τελειοποίησης της γλώσσας ολοκληρώνεται με την προετοιμασία και απόκτηση του Ανώτατου Διπλώματος DELE C2.

Το Φροντιστήριο Bertamini επιπλέον εκδίδει έγκυρα πιστοποιητικά σπουδών για κάθε επίπεδο που ολοκληρώνει ο μαθητής (Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2).

Προετοιμασία για Ισπανικά Διπλώματα DELE – για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα Ισπανικά (πατήστε ΕΔΩ)

Επίσης: Σπουδές στην Ισπανία! Προετοιμασία υποψήφιων φοιτητών Ισπανικών Πανεπιστημίων, φοιτητών Erasmus καθώς και επαγγελματιών.

Ποιος είναι ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των τριών κύκλων σπουδών

Εδώ είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι τα προγράμματα είναι ευέλικτα, ανάλογα με το σχεδιάγραμμα σπουδών που ο σπουδαστής θα επιλέξει. Αν π.χ. ο σπουδαστής επιλέξει κυλιόμενο δια ζώσης ή online πρόγραμμα, χωρίς να σταματήσει την περίοδο του καλοκαιριού, τότε ο χρόνος περαίωσης του προγράμματός του αλλάζει.

Τμήματα Ενηλίκων

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του 1ου κύκλου σπουδών αυτής της γλώσσας είναι:

Για Ενήλικους: 2 τετράμηνα για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος DELE Β1 ή Κρατικού Β1 και 2 τετράμηνα για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος DELE B2 ή Β2 Κρατικού.

Σε περίπτωση που ο σπουδαστής επιλέξει να κάνει καλοκαιρινά ή χειμερινά υπερεντατικά μαθήματα ο χρόνος ολοκλήρωσης επιταχύνεται.

Για την προετοιμασία και απόκτηση του Ανώτερου Διπλώματος  DELE C1 ή Γ1 Κρατικού και του Ανώτατου Διπλώματος DELE C2 ή Γ2 Κρατικού η διάρκεια καθορίζεται ανάλογα με το σχεδιάγραμμα σπουδών που ο σπουδαστής έχει επιλέξει (8 μήνες και για τα δύο επίπεδα).

Παιδικά και Εφηβικά Τμήματα

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του 1ου κύκλου σπουδών αυτής της γλώσσας είναι:

Για Εφήβους: 3 τετράμηνα για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος DELE Β1 ή Β1 Κρατικού και 2 τετράμηνα για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος DELE B2 ή Β2 Κρατικού.

Για Παιδιά: 4 τετράμηνα για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος DELE Β1 ή Β1 Κρατικού και 2 τετράμηνα για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος DELE Β2 ή Β2 Κρατικού.

Σε περίπτωση που ο μαθητής επιλέξει να κάνει και καλοκαιρινά ή χειμερινά υπερεντατικά μαθήματα ο χρόνος ολοκλήρωσης επιταχύνεται.

Για την προετοιμασία και απόκτηση του Ανώτερου Διπλώματος DELE C1 ή Γ1 Κρατικού και του Ανώτατου Διπλώματος DELE C2 ή Γ2 Κρατικού η διάρκεια καθορίζεται ανάλογα με το σχεδιάγραμμα σπουδών που ο μαθητής έχει επιλέξει (10 μήνες και για τα δύο επίπεδα).