Επιχειρησιακά, Συμβουλευτική & Σεμινάρια

Επαγγελματική Συμβουλευτική – Μαθήματα μετάφρασης και Σεμινάρια πολιτισμού (δια ζώσης ή online)

Τα σεμινάρια είναι μια σωστή και συνετή κίνηση για όλους όσοι έχουν σαν απώτερο σκοπό την άρτια κατάρτιση και τη σίγουρη επιτυχία.

Απευθύνονται σε: 

  • Εταιρίες, επαγγελματίες και σπουδαστές.
  • Σε σπουδαστές και εργαζόμενους που θέλουν να εργαστούν ή να συμμετέχουν σε διαδικασία πρόσληψης. Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σας για ξενόγλωσσο interview και προσφέρουμε μαθήματα γλώσσας, ορολογίας, προετοιμασία εξετάσεων και βιογραφικού σημειώματος.

Στόχος μας: να σας βοηθήσουμε να μεταδώσετε τα δικά σας μηνύματα και στοιχεία με τον καλύτερο και πιο άμεσο τρόπο.

Η δική σας συμμετοχή μας βοηθάει να δημιουργήσουμε γέφυρες και να “ενώσουμε” τις χώρες της Μεσογείου και της Ανατολής.