Πιστοποίηση – Διπλώματα Ρώσικα – ΜΠΕΡΤΑΜΙΝΙ – Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας – Ρώσικα

Σήμερα οι εξετάσεις Πιστοποιητικών στα ρωσικά διεξάγονται από 2 επίσημους φορείς:

  • Από το Κρατικό Παν/μιο Λομονόσοφ της Μόσχας.
  • Από το Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών.

1. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας του Κρατικού Παν/μίου Λομονόσοφ της Μόσχας

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ρωσίας με μακρόχρονη παράδοση διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Το Εξεταστικό Κέντρο της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης, λειτουργεί εδώ και χρόνια και παρέχει πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από την ALTE. Από το 2006 διεξάγει εξετάσεις στο Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Αθήνα. Τα διπλώματα του αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ και τους άλλους επίσημους φορείς, έχουν διεθνή αναγνώριση και συνιστώνται και σε όσους σκοπεύουν να σπουδάσουν στην Ρωσία.

Τόπος διεξαγωγής εξετάσεων – Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο. Οι εξετάσεις γίνονται το Ιούνιο και στα έξη επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1 έως Γ2). Ειδικές πληροφορίες για ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και για τα εξέταστρα πατήστε ΕΔΩ

2. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας του Ινστιτούτου Πούσκιν Αθηνών

Το Ινστιτούτο Πούσκιν είναι το πιο παλιό εξεταστικό κέντρο στην Ελλάδα για την Ρωσική Γλώσσα.
Τα πιστοποιητικά του είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ και όλους τους επίσημους φορείς στην Ελλάδα, χωρίς όμως να έχουν διεθνή αναγνώριση. Οι εξετάσεις Ρωσικής γλώσσας του Ινστιτούτου Πούσκιν γίνονται δύο φορές το χρόνο και στα έξη επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1 έως Γ2):

• Χειμερινή περίοδο, τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο.
• Θερινή περίοδο, τους μήνες Μάιο και Ιούνιο και Ιούλιο.

Οι εξετάσεις διεξάγονται ημέρα Σάββατο με ώρα έναρξης: 10:00 πμ. Η μέση προβλεπόμενη διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε επίπεδο, ανακοινώνεται εξήντα (60) ημέρες προ τις διενέργειας αυτής. Ο τόπος διεξαγωγής προσδιορίζεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.

Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης των εξετάσεων του αντιστοίχου επίπεδου :

  • Αίτηση συμμετοχής ( http://www.pushkin.gr/main/el/engrafes/exetasis/ )
  • Αποδεικτικό κατάθεσης εξετάστρων
  • Φωτοτυπικό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Την ημέρα διενέργειας των εξετάσεων οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής των δοκιμασιών 40 λεπτά πριν την έναρξή τους  και να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας τους καθώς και στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερώνονται για τις ημερομηνίες των εξετάσεων από τη σελίδα «Τα νέα του Ινστιτούτου» http://www.pushkin.gr/main/el/news/ta-nea-tou-institoutou/, όπως και για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των εξετάσεων, στις αντίστοιχες σελίδες του κάθε Επιπέδου. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις και την καταβολή των εξετάστρων μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη γραμματεία του Ινστιτούτου Πούσκιν τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας Επιπέδου Γ2 είναι απαραίτητη η διαδοχική απόκτηση των πιστοποιητικών Επιπέδου Β2 και Επιπέδου Γ1.

Διεξαγωγή έκτακτων εξετάσεων πιστοποίησης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας για τα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 συνήθως αρχές Σεπτεμβρίου.

Επίπεδα& προγράμματα

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Στοιχειώδες επίπεδο Βασικό επίπεδο 1ο επίπεδο 2ο επίπεδο 3ο επίπεδο 4ο επίπεδο
Элементарный уровень (ТЭУ) Базовый уровень (ТБУ) Первый Сертифика- ционный уровень (ТРКИ-1) Второй Сертифика- ционный уровень (ТРКИ-2) Третий Сертифика- ционный уровень (ТРКИ-3) Четвёртый Сертифика- ционный уровень (ТРКИ-4)

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ
(ТЭУ)
Δίπλωμα
Στοιχειώδες
Επιπέδου
100-120 1 ακαδημαϊκό έτος
2. ΒΑΣΙΚΟ
(ТБУ)
Δίπλωμα Βασικού
Επιπέδου
120-140 1 ακαδημαϊκό έτος
3. ΠΡΩΤΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
(ТРКИ1)
Δίπλωμα Πρώτου
Επιπέδου
180-200 1,5 ακαδημαϊκό έτος
4. ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
(ТРКИ2)
Δίπλωμα Δεύτερου
Επιπέδου
200-280 2 ακαδημαϊκά έτη
5. ΤΡΙΤΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
(ТРКИ3)
Δίπλωμα Τρίτου
Επιπέδου
200 1,5 ακαδημαϊκό έτος
6. ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
(ТРКИ4)
Δίπλωμα
Τετάρτου
Επιπέδου
200 1,5 χρόνο

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТЭУ)
8μηνο τμήμα (2 φορές την εβδομάδα (επί 2 ώρες), 6μηνο και 5μηνο τμήματα (2 φορές την εβδομάδα (επί 3 ώρες) 4μηνο τμήμα (4 φορές την εβδομάδα (επί 2 ώρες)

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά αρχικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας και λεξιλογίου, έχει πλέον την ικανότητα να διαβάζει απλά κείμενα, να χρησιμοποιεί άνετα το βασικό γραπτό λόγο και να αναπτύσσει συζητήσεις σχετικά με πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα της καθημερινότητας. Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί 100-120 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 600-700 λέξεις.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТБУ)
8μηνο τμήμα (2 φορές την εβδομάδα επί 2 ώρες)

Ο σπουδαστής αποκτά της βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες καλύπτουν τις βασικές του επικοινωνιακές ανάγκες και του δίνουν την δυνατότητα να συμμετέχει με ευκολία στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί 120-140 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 1200 λέξεις.

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ1)
1,5 ακαδημαϊκό έτος (2 φορές την εβδομάδα επί 2 ώρες)

Ο σπουδαστής αποκτά ευκολία στην κατανόησης της γλώσσας ΜΜΕ, όπως επίσης κειμένων λογοτεχνικού, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου και αρκετών ιδιωματισμών. Το πτυχίο 1ου επιπέδου είναι απαραίτητο έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ της Ρωσίας. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί 180-200 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 2300 λέξεις.

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ2)
Ο σπουδαστής 2ου επιπέδου επικοινωνήσει άνετα σε όλα τα θέματα τις καθημερινής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Το πτυχίο 1ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση των πτυχίων Bachelor και Master ρωσικών ΑΕΙ, εκτός των φιλολογικών σχολών. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 320-360 διδακτικές ώρες. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 4000 λέξεις.

3ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ3)
Ο σπουδαστής 3ου επιπέδου μπορεί να επικοινωνήσει πάρα πολύ άνετα σε όλα τα θέματα της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο 3ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Bachelor των ρωσικών ΑΕΙ στη φιλολογία. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 380-450 διδακτικές ώρες. 4ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ4).

4ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 4)
Τελειώνοντας το 4ο επίπεδο, οι γνώσεις του σπουδαστή φτάνουν σε επίπεδο μητρικής γλώσσας. Το πτυχίο 4ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των ρωσικών ΑΕΙ στη φιλολογία. Ο κάτοχος του πτυχίου ТРКИ 4 έχει το δικαίωμα να διδάξει τη Ρώσικη Γλώσσα.

Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 380 – 400 διδακτικές ώρες.