Πιστοποίηση – Διπλώματα Κινέζικα – ΜΠΕΡΤΑΜΙΝΙ – Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Τι είναι η Hanban?

Είναι η Εθνική Επιτροπή του Chinese Proficiency Test (Hanban), η οποία ιδρύθηκε και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας της Κίνας. Σκοπός της Hanban είναι η διάδοση της κινεζικής γλώσσας και κουλτούρας ανά το κόσμο.

 

Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας στα Κινέζικα

Τα μαθήματα της Κινεζικής Γλώσσας για τους σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου Bertamini καλύπτουν όλα τα επίπεδα: από αρχάριους μέχρι την προετοιμασία για το δίπλωμα HSK, που χορηγείται από τον Κινεζικό Κρατικό, μη κερδοσκοπικό, Οργανισμό Hanban. Παράλληλα οι μαθητές γνωρίζουν τον κινεζικό πολιτισμό και τις καθημερινές συνήθειες της χώρας

Προετοιμασία: Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις που διοργανώνονται από τους ακόλουθους επίσημους φορείς:

Το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας και ο Εθνικός Οργανισμός Διδασκαλίας της Κινέζικης Ξένης Γλώσσας (NOCFL) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλάδας-Κίνας για την απόκτηση διπλωμάτων YCT (Α1, Α2, Β1) και HSK (Α1, A2, B1, Β2, C1, C2).

Το HSK Written Test (γραπτή εξέταση), στην Ελλάδα, διεξάγεται 2-3 φορές το χρόνο, τον Οκτώβριο, το Μάιο (ανάλογα με το πότε πέφτει το Πάσχα) και τον Νοέμβριο.

Δείγματα προηγουμένων εξετάσεων κινέζικων μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://www.chinesetest.cn/index.do (στα Κινέζικα)

Πίνακας Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας για την Κινέζικη Γλώσσα

HSK

BCT

YCT

HSK – Επίπεδο 6    
HSK – Επίπεδο 5 BCT – Επίπεδο 5  
HSK – Επίπεδο 4 BCT – Επίπεδο 4  
HSK – Επίπεδο 3 BCT – Επίπεδο 3 YCT – Επίπεδο 4
HSK – Επίπεδο 2 BCT – Επίπεδο 2 YCT – Επίπεδο 3
HSK – Επίπεδο 1 BCT – Επίπεδο 1 YCT – Επίπεδο 2 & 1

Εξέταστρα

 • HSK 1: 50€
 • HSK 2: 60€
 • HSK 3: 80€
 • HSK 4: 100€
 • HSK 5: 120€
 • HSK 6: 130€

Δικαιολογητικά

 • 1. Αίτηση HSK
 • 2. Δύο φωτογραφίες.
 • 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).
 • 4. Φωτοτυπία καταθετηρίου της Eurobank.

Σημείωση: Οι εξεταζόμενοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε δύο επίπεδα την ίδια μέρα, μόνο εφόσον είναι το ένα μονό και το άλλο ζυγό, δηλ. στο 2 και 3, ή 1 και 2, αλλά ΟΧΙ στο 2 και 4, ή 1 και 3. Σε αυτή την περίπτωση, θα καταθέσουν το συνολικά εξέταστρα και των δύο επιπέδων, και στην αιτιολογία θα σημειώσουν και τα δύο επίπεδα.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ YCT (ανηλίκων)

Το διεθνές δίπλωμα Youth Chinese Test (YCT) απευθύνεται σε νέους μαθητές και αξιολογεί τις γλωσσικές τους ικανότητες στην καθημερινή τους ζωή. Οργανώνεται και πιστοποιείται από την Εθνική Επιτροπή Hanban, ως μία προσπάθεια ενθάρρυνσης των ξένων νεαρών μαθητών να γνωρίσουν την κινεζική γλώσσα και πολιτισμό.


YCT (Level I)

Ο μαθητής είναι σε θέση να κατανοεί και να χρησιμοποιεί μερικές από τις πιο κοινές κινέζικες έννοιες και εκφράσεις.

YCT (Level IΙ)

Ο μαθητής είναι σε θέση να επικοινωνεί, να κατανοεί και να χρησιμοποιεί αρκετές απλές κινέζικες προτάσεις.

YCT (Level IΙΙ)

Ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει και να χειριστεί σε πολύ καλό επίπεδο, απλούς διαλόγους που αφορούν την καθημερινότητα.

YCT (Level IV)

Ο μαθητής είναι σε θέση να επικοινωνήσει σε βασικό επίπεδο μιλώντας για την καθημερινή, σχολική ή εργασιακή ζωή. Σε ένα ταξίδι στην Κίνα μπορεί να χειριστεί και να κατανοήσει τις περισσότερες εκφράσεις στα κινέζικα. Τελειώνοντας αυτό το επίπεδο μπορεί να συνεχίσει στο επίπεδο 3 (level 3 ) του HSK.
Αποτελείται από 2 ανεξάρτητες εξετάσεις: γραπτές και προφορικές.

Γραπτή Εξέταση Προφορική Εξέταση
YCT – Επίπεδο 4 YCT (Intermediate)
YCT – Επίπεδο 3 YCT (Elementary)
YCT – Επίπεδο 2
YCT – Επίπεδο 1

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ HSK – YCT

HSK (Επίπεδα) Λεξιλόγιο – Αριθμός χαρακτήρων YCT (Επίπεδα) Επίπεδο Ε.Ε.
HSK – Level 6 Πάνω από 5000   C2
HSK – Level 5 Πάνω από 2500   C1
HSK – Level 4 Πάνω από 1200   B2
HSK – Level 3 Πάνω από 600 YCT – Level 4 B1
HSK – Level 2 Πάνω από 300 YCT – Level 3 A2
HSK – Level 1 Πάνω από 150 YCT – Level 2 & 1 A1

Παιδικά Τμήματα

Απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού που επιθυμούν να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Κίνας, κυρίως διαμέσου του προφορικού λόγου. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μία φορά την εβδομάδα (2 διδακτικές ώρες). Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν απλές καθημερινές φράσεις και εκφράσεις, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και να γνωρίσουν τις συνήθειες των κατοίκων της χώρας. Με διετή ή τριετή παρακολούθηση μαθημάτων οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις YCT 1 ή YCT 2 (Υouth Chinese Test).

Το Youth Chinese Test διεξάχθηκε για πρώτη φορά το 2011 με σκοπό την πιστοποίηση στην κινεζική γλώσσα για παιδιά.

Εφηβικά Τμήματα και Ανηλίκων

Στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου δίνεται η δυνατότητα, να αποκτήσουν τα τρία πρώτα διπλώματα επάρκειας της Κινεζικής Γλώσσας (HSK 1, HSK 2, HSK 3). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δύο φορές την εβδομάδα (4 διδακτικές ώρες).

Το HSK 1 απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει 150 καθημερινά χρησιμοποιούμενες λέξεις και τους αντίστοιχους βασικούς κανόνες γραμματικής.

Το HSK 2 απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει 300 καθημερινά χρησιμοποιούμενες λέξεις και τους αντίστοιχους γραμματικούς κανόνες. Στο επίπεδο αυτό μπορούν να συνομιλούν για θέματα της καθημερινότητας και να εκφράζουν απλές ιδέες και ανάγκες.

Το HSK 3 απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει 600 καθημερινά χρησιμοποιούμενες λέξεις και τους αντίστοιχους γραμματικούς κανόνες. Στο επίπεδο αυτό μπορούν να καλύψουν τις γλωσσικές απαιτήσεις συζητήσεων της καθημερινότητας σε κινεζικό περιβάλλον.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ HSK Eνηλίκων 

HSK Hanyu Shuiping Kaoshi, (simplified Chinese: 汉语水平考试; traditional Chinese: 漢語水平考試; pinyin: Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì)

Το διεθνές Δίπλωμα HSK απευθύνεται σε ενήλικες των οποίων τα κινέζικα δεν είναι η μητρική γλώσσα. Οργανώνεται και πιστοποιείται από την Εθνική Επιτροπή του Chinese Proficiency Test (Hanban – Chinese Proficiency Test Hanyu Shuiping Kaoshi Test).

HSK Level 1-2

Απευθύνεται σε αρχάριους που έχουν ολοκληρώσει 120-200 ώρες διδασκαλίας. Με την ολοκλήρωση του οι σπουδαστές γνωρίζουν 150-300 χαρακτήρες και μπορούν να επικοινωνούν και να συνεννοούνται για απλών θέματα της καθημερινότητας, μέσω ζωντανών συζητήσεων. Για την εξάσκηση των γραφικών δεξιοτήτων δίνονται καθοδηγούμενες γραπτές εργασίες γύρω στα 150-300 σύμβολα με αναφορά στην σύγχρονη Κίνα και πολιτισμό. Θα δοθεί έμφαση στο λεξιλόγιο, στη γραφή και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου μέσω ζωντανών συζητήσεων με εξάσκηση σε καθημερινή βάση.

HSK Level 3-4

Απευθύνεται σε όσους έχουν παρακολουθήσει 200-300 ώρες. Με την ολοκλήρωση του οι σπουδαστές γνωρίζουν 600-1200 χαρακτήρες, συμμετέχουν και εκφράζουν την άποψή τους σε συζητήσεις πάνω σε θέματα της καθημερινότητας, χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες εκφράσεις. Θα προτείνονται καθοδηγούμενες γραπτές εργασίες γύρω στα 600-1200 σύμβολα με αναφορά σε ποικίλα επίκαιρα θέματα. Στο τελικό στάδιο οι οδηγίες στην τάξη δίνονται μόνο στα κινέζικα. Κάθε μέρα που περνάει θα πραγματοποιείται μεγάλη βελτίωση και εμπλουτισμός γραμματικής , σύνταξης και λεξιλογίου.

HSK Level 5-6

Απευθύνεται σε όσους έχουν σπουδάσει για 3 ή και περισσότερα χρόνια. Με την ολοκλήρωση του οι σπουδαστές γνωρίζουν από 2500 έως και πάνω από 5000 χαρακτήρες, συμμετέχουν και εκφράζουν την άποψή τους για ποικίλα θέματα, την τεκμηριώνουν και χρησιμοποιούν ακόμη πιο σύνθετες εκφράσεις. Για την εξάσκηση των γραφικών δεξιοτήτων δίνονται καθοδηγούμενες γραπτές εργασίες γύρω στα 2500-5000 σύμβολα με αναφορά σε πληθώρα θεμάτων.

Σημείωση: Οι εξεταζόμενοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε δύο επίπεδα την ίδια μέρα, μόνο εφόσον είναι το ένα μονό και το άλλο ζυγό, δηλαδή στο 1 και 2 ή στο 2 και 3 αλλά ΟΧΙ στο 1 και 3 ή στο 2 και 4. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να καταθέσουν το συνολικά εξέταστρα και των δύο επιπέδων, και στην αιτιολογία να σημειώσουν και τα δύο επίπεδα.

Αποτελείται από 2 ανεξάρτητες εξετάσεις: γραπτές και τα προφορικές.

Γραπτή Εξέταση Προφορική Εξέταση
HSK – Επίπεδο 6 HSK (Advanced)
HSK – Επίπεδο 5  
HSK – Επίπεδο 4 HSK (Intermediate)
HSK – Επίπεδο 3  
HSK – Επίπεδο 2 HSK (Elementary)
HSK – Επίπεδο 1  
Λεξιλόγιο – Αριθμός χαρακτήρων Επίπεδα HSK Επίπεδο Ε.Ε.
Πάνω από 5000 Επίπεδο 6 (Ανώτερο) C2
Πάνω από 2500 Επίπεδο 5 (Ανώτερο) C1
Πάνω από 1200 Επίπεδο 4 (Μεσαίο) B2
Πάνω από 600 Επίπεδο 3 (Μεσαίο) B1
Πάνω από 300 Επίπεδο 2 (Βασικό) A2
Πάνω από 150 Επίπεδο 1 (Βασικό) A1

Το HSK Written Test (γραπτή εξέταση), στην Ελλάδα, διεξάγεται 2 φορές το χρόνο, τον Οκτώβριο και το Μάιο.

To HSK Oral Test (προφορική εξέταση), είναι προαιρετικό και δεν διεξάγεται στη χώρα μας από το Σύνδεσμο Ελλάδας-Κίνας, ο οποίος είναι και ο επίσημος φορέας διεξαγωγής εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δίνονται ένα μήνα μετά τις εξετάσεις. Στους σπουδαστές που καταφέρουν να συγκεντρώσουν υψηλή βαθμολογία στα διπλώματα HSK3-4, τους παρέχεται η δυνατότητα να πάρουν υποτροφία και να παρακολουθήσουν καλοκαιρινά ή χειμερινά μαθήματα σε κάποια σχολή στην Κίνα.

Το δίπλωμα HSK αποτελεί έγκυρο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα Κινέζικα. Για μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές στην Κίνα, απαιτείται τουλάχιστον το επίπεδο HSK 3 ή και ανώτερα επίπεδα. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο πανεπιστήμιο εντός 2 ετών (από την ημερομηνία της εξέτασης).

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ BCT (Busines Chinese Test).

Είναι το επιχειρηματικό τεστ στην Κινεζική γλώσσα, που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αξιολογεί και να πιστοποιεί την επιδεξιότητα και δυνατότητα επικοινωνίας των ξένων σπουδαστών σε διάφορες δραστηριότητες, σχετικές με επιχειρηματικές και κοινωνικές επαφές καθώς και την καθημερινότητα. Το τεστ συνδυάζει πρακτική και επικοινωνία και αποτελεί μια βάση για τους εργοδότες προκειμένου να προσλάβουν και να προάγουν έναν εργαζόμενο.

Οργανώθηκε από το πανεπιστήμιο του Πεκίνου υπό την επίβλεψη του Κινεζικού Συμβουλίου. Ο Οργανισμός Hanban, είναι επικεφαλής και εκδότης του επιχειρηματικού τεστ στη Κινεζική γλώσσα. Στην Ελλάδα, δεν διοργανώνονται ακόμη εξετάσεις για τα διπλώματα BCT.

Το BCT απευθύνεται σε αλλοδαπούς χρήστες της κινέζικης γλώσσας που μιλάνε τη γλώσσα, είτε σε βαθμό επικοινωνίας, είτε με μεγάλη επιδεξιότητα. Το τεστ είναι ανοιχτό παγκοσμίως, σε οργανισμούς και άτομα που θέλουν να αποκτήσουν επάρκεια στα επιχειρηματικά κινέζικα, δίχως να υπάρχει κανένας περιορισμός ηλικίας, μόρφωσης ή χρόνου εκμάθησης.

Το BCT αποτελείται από δύο ανεξάρτητα τεστ:

α) ανάγνωση (reading) και ακουστική δοκιμασία (listening)

β) γραπτή και προφορική δοκιμασία.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να εξεταστούν ξεχωριστά στο κάθε ένα ή ταυτόχρονα και στα δύο από αυτά.

Δίπλωμα BCT – Επίπεδα

Τα επίπεδα είναι 5:

 • Επίπεδο 1 (Level 1): Αρχάριος στην επικοινωνία σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Επίπεδο 2 (level 2): Βασική επικοινωνία στα επιχειρηματικά κινέζικα.
 • Επίπεδο 3 (level 3): Μέτρια γνώση επικοινωνίας.
 • Επίπεδο 4 (level 4): Ικανοποιητική γνώση επικοινωνίας.
 • Επίπεδο 5 (level 5): Καλή επικοινωνία στα επιχειρηματικά κινέζικα.

BCT – Βαθμολογία στα τεστ και πιστοποίηση

Το σύνολο της βαθμολογία για κάθε δοκιμασία, ακουστική, ομιλία, ανάγνωση και γραφή είναι από 0-500. Το σύνολο της βαθμολογίας για την ανάγνωση και την ακουστική ικανότητα κυμαίνεται από 0-1000 πόντους. Το ίδιο συμβαίνει και για τον γραπτό λόγο και την ομιλία, ενώ η βάση είναι 100 πόντοι για το κάθε ένα.