Πιστοποίηση – Διπλώματα Ιταλικά – ΜΠΕΡΤΑΜΙΝΙ – Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Προετοιμασία για Διπλώματα Ιταλικών CELI, ΚΠΓ, DIPLOMA

Πιστοποίηση γλωσσομάθειας για την ιταλική γλώσσα

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, το φροντιστήριο εκδίδει και παρέχει στο μαθητή έγκυρες βεβαιώσεις σπουδών και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για το επίπεδο που του αντιστοιχεί.

Προετοιμασία: Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις που διοργανώνονται από τους ακόλουθους επίσημους φορείς:

  • Το Πανεπιστήμιο της PERUGIA που συνεργάζεται με το Ιταλικό Μορφωτικό Ίδρυμα και καλύπτει εξεταστικά τα επίπεδα Α2, Β1, Β2, C1, C2 .
  • Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, που διοργανώνει τις εξετάσεις για το Diploma di Lingua Italiana A1, A2, B1, Β2, C1, C2.

 

Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (ΚΠγ)

Θα βρείτε γενικές πληροφορίες για το ΚΠγ στο Τι είναι το ΚΠγ, τα απαραίτητα έντυπα συμμετοχής και ειδικές πληροφορίες για τις επερχόμενες εξετάσεις στο Συμμετοχή στις Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ΚΠγ

Εξεταστικές περίοδοι: Νοέμβριο – Μάΐο

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι υποψήφιοι του «ΚΠΓ Ιταλικά», είναι:

  • Αίτηση
  • Αίτηση (μηχανογραφικό έντυπο), που συμπληρώνεται στις Διευθύνσεις Β’βάθμιας Εκπαίδευσης και υπογράφεται από τον υποψήφιο που αναφέρει γλώσσα (ΚΠΓ-Ιταλικά) και επίπεδο που της εξέτασης.
  • Υπεύθυνη Δήλωση που διατίθεται στις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών ή στο το site του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr.
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους του/της υποψήφιας για ΚΠΓ-Ιταλικά
  • Ένα ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) πρόσφατης ημερομηνίας. Τα ποσά των παράβολων ανά επίπεδο είναι: 60€ για Α1 και Α2, 80 € για Β1 και Β2, 100€ για Γ1 και Γ2
  • Φωτοαντίγραφο 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου που να προκύπτει ταυτοπροσωπία για τον υποψήφιο «ΚΠΓ Ιταλικά».

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

Παραδείγματα προηγούμενων εξεταστικών περιόδων

Στην ακόλουθη διεύθυνση θα βρείτε παραδείγματα από προηγούμενες εξεταστικές περιόδους για κάθε επίπεδο στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΚΠγ: Θέματα εξετάσεων όλων των επιπέδων.

Αποτελέσματα τελευταίας εξεταστικής

 

Εξετάσεις για δίπλωμα CELI

Θα βρείτε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις εξετάσεις CELI εδώ. Το δελτίο εγγραφής βρίσκεται εδώ Scheda di iscrizione.

Οι ακόλουθες συνοπτικές πληροφορίες ισχύουν για τις εξετάσεις στην Αθήνα.

Εξεταστικές περίοδοι: Νοέμβριο – Μάρτιο – Μάΐο – Ιούνιο

Παραδείγματα προηγούμενων εξεταστικών περιόδων

Για την προετοιμασία σας, στην ακόλουθη διεύθυνση θα βρείτε παραδείγματα από προηγούμενες εξεταστικές περιόδους για κάθε επίπεδο: Past Papers. Επίσης το CVCL επεξηγεί τον τρόπο διενέργειας και βαθμολόγησης των εξετάσεων.

Αποτελέσματα τελευταίας εξεταστικής

Θα βρείτε τα αποτελέσματα της τελευταίας εξεταστικής περιόδου για κάθε επίπεδο στη σελίδα Resultati Esami CELI.

 

Πτυχία Diploma του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών

Θα βρείτε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις εξετάσεις DIPLOMA  εδώ.

Πτυχία & Εξέταστρα

Πτυχία Εξέταστρα
Α1-CELI Impatto 70 €
A2- CELI 1 90 €
CELI 2 110 €
CELI 3 110 €
CELI 4 110 €
CELI 5 110 €
DIPLOMA A2-60€, B1-80€, B2-100€, C1/C2-110€
ΚΠΓ – Ιταλικά Α-60€, Β-80€, Γ-100€