Πιστοποίηση – Διπλώματα Ισπανικά – ΜΠΕΡΤΑΜΙΝΙ – Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Προετοιμασία για Διπλώματα Ισπανικών DELE, ΚΠΓ

Πιστοποίηση γλωσσομάθειας για την Ισπανική γλώσσα

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, το φροντιστήριο εκδίδει και παρέχει στο μαθητή έγκυρες βεβαιώσεις σπουδών και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για το επίπεδο γνώσεων που του αντιστοιχεί.

Προετοιμασία: Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις που διοργανώνονται από τους ακόλουθους επίσημους φορείς:

Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (ΚΠγ)

Θα βρείτε γενικές πληροφορίες για το ΚΠγ στο Τι είναι το ΚΠγ, τα απαραίτητα έντυπα συμμετοχής και ειδικές πληροφορίες για τις επερχόμενες εξετάσεις στο Συμμετοχή στις Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ΚΠγ

Εξεταστικές περίοδοι: Νοέμβριο – Μάΐο

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι υποψήφιοι του «ΚΠΓ Ισπανικά», είναι:

  • Αίτηση
  • Αίτηση (μηχανογραφικό έντυπο), που συμπληρώνεται στις Διευθύνσεις Β’βάθμιας Εκπαίδευσης και υπογράφεται από τον υποψήφιο που αναφέρει γλώσσα (ΚΠΓ-Ισπανικά) και επίπεδο που της εξέτασης.
  • Υπεύθυνη Δήλωση που διατίθεται στις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών ή στο το site του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr.
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους του/της υποψήφιας για ΚΠΓ-Ισπανικά
  • Ένα ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) πρόσφατης ημερομηνίας. Τα ποσά των παράβολων ανά επίπεδο είναι: 60€ για Α1 και Α2, 80 € για Β1 και Β2, 100€ για Γ1 και Γ2
  • Φωτοαντίγραφο 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου που να προκύπτει ταυτοπροσωπία για τον υποψήφιο «ΚΠΓ Ισπανικά».

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

Παραδείγματα προηγούμενων εξεταστικών περιόδων

Στην ακόλουθη διεύθυνση θα βρείτε παραδείγματα από προηγούμενες εξεταστικές περιόδους για κάθε επίπεδο στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΚΠγ: Θέματα εξετάσεων όλων των επιπέδων.

Αποτελέσματα τελευταίας εξεταστικής

Θα βρείτε τα αποτελέσματα της τελευταίας εξεταστικής περιόδου για κάθε επίπεδο στη σελίδα Αποτελέσματα εξετάσεων.

Εξετάσεις DELE

Όπως κάθε χρόνο προβλέπονται 4-5 εξεταστικές περίοδοι: Απρίλιο, Μάιο, Ιούλιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.

Θα βρείτε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις εξετάσεις αυτές στο FOLLETO DELE . Το δελτίο εγγραφής βρίσκεται εδώ Solicitud de inscripción.

Οι ακόλουθες συνοπτικές πληροφορίες ισχύουν για τις εξετάσεις στην Αθήνα.

Εξεταστικές: ΑπριλίουΜαΐουΙουλίου, ΟκτωβρίουΝοεμβρίου 

Παραδείγματα προηγούμενων εξεταστικών περιόδων

Για την προετοιμασία σας, στην ακόλουθη διεύθυνση θα βρείτε παραδείγματα από προηγούμενες εξεταστικές περιόδους για κάθε επίπεδο: Modelos de examen (κάντε κλικ στο τέλος κάθε γραμμής).

Αποτελέσματα τελευταίας εξεταστικής

Θα βρείτε τα αποτελέσματα της τελευταίας εξεταστικής περιόδου για κάθε επίπεδο στη σελίδα Consulta de calificaciones: Resultados.

Πτυχία & Εξέταστρα

Πτυχία Εξέταστρα
DELE A1 75 €
DELE A2 85 €
DELE B1 110 €
DELE B2 125 €
DELE C1 140 €
DELE C2 145 €
ΚΠΓ – Ισπανικά Α-60€, Β-80€, Γ-100€