Πιστοποίηση – Διπλώματα Αραβικά – ΜΠΕΡΤΑΜΙΝΙ – Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Πιστοποίηση Αραβικών

Στην Αραβική Γλώσσα επικρατεί διγλωσσία (καθαρεύουσα και καθομιλουμένη), για πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Η αραβική γλώσσα χρησιμοποιείται επίσημα σε 22 αραβικές χώρες και κάθε χώρα έχει τους δικούς της νόμους σχετικά με το θέμα της πιστοποίησης. Αν η πιστοποίηση πρέπει να γίνει σε κάποια Αραβική χώρα, γίνεται επικοινωνία με την πρεσβεία της αραβικής χώρας στην Ελλάδα.

Για την καθαρεύουσα: Στην Ελλάδα το ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει Προγράμματα Εξετάσεων και Επίσημης Πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας μη Αραβόφωνων ατόμων, από όλη την Ευρώπη περιλαμβανομένης και της Τουρκίας. Επιπλέον, το Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο Αθηνών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα διεξάγει εξετάσεις τον Ιούνιο. Το Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο Αθηνών δεν παρέχει διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο, αλλά αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Αραβομάθειας από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου. 

Για την καθομιλουμένη Αραβική: το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπερταμίνι χορηγεί επίσημο πιστοποιητικό παρακολούθησης για την καθομιλουμένη Αραβική.

Εξέταστρα (Αιγυπτιακή Πρεσβεία)

  • Α1: 120€
  • Α2: 120€
  • Β1: 130€
  • Β2: 130€
  • C1: 140€

Βασικό Επίπεδο (Α1-A2): Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το επίπεδο πρέπει να γνωρίζουν τους τρεις βασικούς χρόνους (Ενεστώτας, Αόριστος, και Μέλλοντας) και να μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν με άνεση. Εκτός από αυτό, πρέπει να μπορούν να πραγματοποιήσουν απλές και καθημερινές συνομιλίες χωρίς δυσκολία, να κάνουν ερωτήσεις και να δώσουν απαντήσεις. Σε αυτό το επίπεδο οι εξεταζόμενοι πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν μερικές σύνθετες δομές, να κάνουν ερωτήσεις με αυτές και να δώσουν απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις.

Μέσο Επίπεδο (Β1-B2): Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το επίπεδο πρέπει να χειρίζονται με εξαιρετική ευκολία στις καθημερινές συνομιλίες. Παράλληλα, να μπορούν να μιλήσουν και να γράψουν για πιο δύσκολα και σύνθετα θέματα. Ακόμα, μπορούν να διαβάσουν εφημερίδες, έστω και με τη βοήθεια του λεξικού. Πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν σύνθετες δομές που υπάρχουν στη Αραβική γλώσσα και να αρχίζουν να τις χρησιμοποιούν. Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να μιλήσουν και να συζητήσουν με αρκετή άνεση.

Ανώτερο Επίπεδο (Γ1-Γ2): Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το επίπεδο πρέπει να χειρίζονται τη γλώσσα με εξαιρετική ευκολία, να μιλούν και να γράφουν δύσκολα και σύνθετα θέματα, να διαβάζουν, με ευκολία, εφημερίδες και να χρησιμοποιούν σύνθετες δομές που υπάρχουν στη Αραβική γλώσσα. Τέλος, οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να μιλήσουν και να συζητήσουν με πολύ άνεση.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:

• Γραμματική

• Κατανόηση Κειμένων

• Ακουστικό

• Έκθεση

• Προφορική Εξέταση