Bertamini Business team – Συμβουλευτική

Consulting Career – Προγράμματα Συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας / Business Courses (δια ζώσης ή online)

Ο στόχος είναι να βελτιώσετε και να αναπτύξετε την εμπιστοσύνη σας στις γλωσσικές σας ικανότητες εστιάζοντας στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Τα προγράμματα απευθύνονται σε σπουδαστές και επαγγελματίες που:

 1. στοχεύουν να κάνουν μια πολλά υποσχόμενη διεθνή καριέρα.
 2. είναι αποφασισμένοι να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να πετύχουν σε ένα διεθνές και πολυπολιτισμικό επαγγελματικό περιβάλλον.
 3. νιώθουν έτοιμοι να εφαρμόσουν τόσο τις γνώσεις τους όσο και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
 4. είναι δίγλωσσοι ή πολύγλωσσοι. Σε αυτά τα προγράμματα έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και να εξασκήσετε 2 γλώσσες ταυτόχρονα, όπως: αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, γαλλικά, ρώσικα, αραβικά, κινέζικα ή και ελληνικά!

Τα πλεονεκτήματα/στόχοι της Συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας είναι να:

 1. αναπτύξετε τη γλωσσική ικανότητα (λεκτική ευχέρεια), την ακρίβεια στην έκφραση και τις αναγκαίες επικοινωνιακές δεξιότητες που θα σας ανοίξουν το δρόμο για μια επιτυχημένη καριέρα στο επάγγελμα που έχετε επιλέξει.
 2. βελτιώσετε σημαντικά και σε μικρό χρονικό διάστημα τόσο τις γλωσσικές σας ικανότητες όσο και τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες.
 3. χτίσετε αξιοπιστία απέναντι στο κοινό και να κατανοήσετε το τι περιμένουν οι άλλοι από σας, όσον αναφορά τις τεχνικές πειθούς, ύφους και δομής του λόγου.
 4. μάθετε το πως γίνεται μια εποικοδομητική επαγγελματική αξιολόγηση και να χειρίζεστε ερωτήσεις κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης, συνάντησης ή παρουσίασης.
 5. διαχειρίζεστε με ευκολία διαφορετικά στυλ (τρόπους) διεθνούς λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας διαμέσου της ανατροφοδότησης (feedback: διαδικασία κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης ενός μηνύματος).

Έμπειροι Καθηγητές – Αναπτύσσοντας επαγγελματικές προοπτικές
Business coaching (Συμβουλευτική επαγγελματική καθοδήγηση)

Οι έμπειροι καθηγητές μας, ενεργούν ως μέντορες και συντονιστές του προγράμματος σας και σας εξασφαλίζουν την ανάπτυξη των δυνατοτήτων σας στο μέγιστο.

Ο ρόλος του μέντορα ή συντονιστή σας είναι να:
– σχεδιάσει ένα πλάνο σπουδών αποκλειστικά για σας και να σας διδάξει χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα που θα σας δώσουν τα απαραίτητα κίνητρα για να φτάσετε το στόχο σας.
– ενθαρρύνει, να καθοδηγεί και να προσφέρει υποστήριξη σε κάθε σας μαθησιακό βήμα.
– σας βοηθήσει να κατανοήσετε την επιχειρηματική κουλτούρα και το επαγγελματικό background της καριέρας που έχετε επιλέξει να ακολουθήσετε.
– βεβαιωθεί ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο σχολείο μας θα αποκομίσετε όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις.

Χτίστε τις δεξιότητες σας μαθαίνοντας:

 • Νέες δεξιότητες, που θα σας προετοιμάσουν σωστά για μια συνέντευξη στα Αγγλικά ή στις άλλες γλώσσες που διδάσκουμε.
 • Πως να παρουσιάζετε τον εαυτό σας, τις δυνάμεις σας, το μορφωτικό επίπεδο, καθώς και τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους σας.

Στο σημερινό κόσμο, η κατανόηση βασικών εργασιακών ζητημάτων και η αποτελεσματική χρήση της γλώσσας θα σας δώσει ένα σαφές πλεονέκτημα στον επαγγελματικό τομέα, καθώς ανεβαίνετε προοδευτικά τα σκαλιά της επιτυχίας.

Αξιολόγηση και πιστοποίηση

Η σωστή αξιολόγηση των μέχρι τώρα γλωσσικών ικανοτήτων και η περαιτέρω ανάπτυξη τους είναι το κλειδί για μια πετυχημένη διαδικασία εκμάθησης.

 • Το πρώτο μέρος των μαθημάτων περιλαμβάνει ένα κατατακτήριο τεστ και μια ατομική συνέντευξη. Το περιεχόμενο του μαθήματος προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών μας.
 • Το δεύτερο μέρος των μαθημάτων περιλαμβάνει μια έκθεση προόδου των επικοινωνιακών ικανοτήτων του συμμετέχοντα σπουδαστή η οποία ολοκληρώνεται κατά την διάρκεια ή/και το τέλος του προγράμματος.
 • Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών
 • Έκθεση προόδου: τακτικές και διαφωτιστικές εβδομαδιαίες ή μηνιαίες εκθέσεις αξιολόγησης προόδου, κίνητρων μάθησης και δυνατοτήτων του σπουδαστή. Κατά τη διάρκεια κάθε μαθήματος ο μέντορας σας θα καταγράψει τις προσωπικές σας μαθησιακές ανάγκες μάθησης, τους στόχους και τα επιτεύγματα σας, καθώς και θα αξιολογήσει την προόδου σας στις εξετάσεις και εργασίες.
 • Περιγραφή Ικανοτήτων / Πιστοποίηση για κάθε επίπεδο.
 • Ενθάρρυνση, Mentoring και δομημένη καθοδήγηση του συμμετέχοντα σπουδαστή.

Χρονοδιάγραμμα – Πρόγραμμα

Έχουμε σχεδιάσει ευέλικτα, σύντομα και ελαστικά προγράμματα εστιάζοντας πάντα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών σας καθώς και στην επίτευξη των στόχων σας.

Προγραμματίστε τα μαθήματά σας όπου και όποτε θέλετε από 8πμ ως τις 8μμ. 

Δημοσιεύτηκε στο news. Σώστε σε σελιδοδείκτη το σύνδεσμο .