Business English – Business Courses – Αγγλικά για Επιχειρήσεις

Business Courses – Επαγγελματικά Προγράμματα (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)

Στόχοι: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα/στόχοι των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων;

 1. να αναπτύξετε τη γλωσσική ικανότητα (λεκτική ευχέρεια), την ακρίβεια στην έκφραση και τις αναγκαίες επικοινωνιακές δεξιότητες που θα σας ανοίξουν το δρόμο για μια επιτυχημένη καριέρα στο επάγγελμα που έχετε επιλέξει. 
 2. να βελτιώσετε σημαντικά και σε μικρό χρονικό διάστημα τόσο τις γλωσσικές σας ικανότητες όσο και τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες.
  να χτίσετε αξιοπιστία απέναντι στο κοινό και να κατανοήσετε το τι περιμένουν οι άλλοι από σας, όσον αναφορά τις τεχνικές πειθούς, ύφους και δομής του λόγου.
 3. να μάθετε το πως γίνεται μια εποικοδομητική επαγγελματική αξιολόγηση και να χειρίζεστε ερωτήσεις κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης, συνάντησης ή παρουσίασης.
 4. να διαχειρίζεστε με ευκολία διαφορετικά στυλ (τρόπους) διεθνούς λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας διαμέσου της ανατροφοδότησης (feedback: διαδικασία κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης ενός μηνύματος).

Έμπειροι Καθηγητές – Αναπτύσσοντας επαγγελματικές προοπτικές
Business coaching (Συμβουλευτική επαγγελματική καθοδήγηση)

Οι έμπειροι καθηγητές μας, ενεργούν ως μέντορες και συντονιστές του προγράμματος σας και σας εξασφαλίζουν την ανάπτυξη των δυνατοτήτων σας στο μέγιστο.

Ο ρόλος του συντονιστή σας είναι:
– να σχεδιάσει ένα πλάνο σπουδών αποκλειστικά για σας και να σας διδάξει χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα που θα σας δώσουν τα απαραίτητα κίνητρα για να φτάσετε το στόχο σας.
-να ενθαρρύνει, να καθοδηγεί και να προσφέρει υποστήριξη σε κάθε σας μαθησιακό βήμα.
-να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την επιχειρηματική κουλτούρα και το επαγγελματικό background της καριέρας που έχετε επιλέξει να ακολουθήσετε.
– να βεβαιωθεί ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο σχολείο μας θα αποκομίσετε όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις.

Δεξιότητες επικοινωνίας. Το μάθημα επικεντρώνεται σε πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις και στα προβλήματα που οι επαγγελματίες και οι managers αντιμετωπίζουν στην επαγγελματική τους ζωή. Η απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρίως όταν πρέπει να επικοινωνείτε με σαφήνεια και δυναμικά – κατά την διάρκεια μιας ομιλίας, μιας συνάντησης ή παρουσίασης και ειδικά, όταν πρέπει να συγκεντρωθείτε και να φιλτράρετε όλα όσα λέει ο συνομιλητής σας.

Επιλογή προγράμματος. Τα προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών.

 • Βιογραφικό σημείωμα και προετοιμασία συνέντευξης
 • Παρουσιάσεις & Διεθνή Παρουσιάσεις
 • Επιχειρηματικές Συναντήσεις
 • Επιχειρηματική και ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail, εκθέσεις και παρουσιάσεις)
 • Business Reports
 • Επαγγελματικά ταξίδια
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Διαπραγματεύσεις
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση & Web επικοινωνία (on-line επικοινωνία, web συνέδρια). Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση σας κατά την διάρκεια της παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου με φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές.
 • Συνεργασία με διεθνείς ομάδες – επικοινωνία, (με φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές χρησιμοποιώντας ειδική ορολογία και εκφράσεις), με σαφή νοηματική και γλωσσική δομή.
 • Ομαδική εργασία & Απόδοση (απευθύνεται σε εργαζόμενους που δουλεύουν σε μια ομάδα, ή σε υπεύθυνους μιας ομάδας: σχηματισμός ομάδας, κατανομή ρόλων, ομαδικό πνεύμα, (ιδέες)
 • Στρατηγική & Διαχείριση

Τομείς και ειδικότητες. Τα προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες των σπουδαστών.

 • Λογιστική & Χρηματοοικονομικά
 • Banking
 • Οικονομικά
 • Μηχανική
 • Ανθρώπινο δυναμικό
 • Ασφάλειες
 • Νομικά
 • Ιατρική
 • Sales & Marketing
 • Φαρμακευτική
 • Τουρισμός

Έξτρα μαθήματα

 • Ακαδημαϊκά Αγγλικά. Το μάθημα αυτό θα σας βοηθήσει να τακτοποιηθείτε και να ενσωματωθείτε πιο γρήγορα στη πανεπιστημιακή ζωή. Παρακολουθώντας το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών μας, θα εξοικειωθείτε με τη δομή των μαθημάτων, με τις αναθέσεις εργασιών και άλλες διδακτικές καταστάσεις που θα αντιμετωπίσετε όταν σπουδάζετε σε ένα ξένο πανεπιστήμιο.
 • Accent & Φωνητική Εκπαίδευση (προφορά, εκφώνηση)

Αξιολόγηση και πιστοποίηση
Η σωστή αξιολόγηση των μέχρι τώρα γλωσσικών ικανοτήτων και η περαιτέρω ανάπτυξη τους είναι το κλειδί για μια πετυχημένη διαδικασία εκμάθησης.

 • Το πρώτο μέρος των μαθημάτων περιλαμβάνει ένα κατατακτήριο τεστ και μια ατομική συνέντευξη. Το περιεχόμενο του μαθήματος προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών μας.
 • Το δεύτερο μέρος των μαθημάτων περιλαμβάνει μια έκθεση προόδου των επικοινωνιακών ικανοτήτων του συμμετέχοντα σπουδαστή η οποία ολοκληρώνεται κατά την διάρκεια ή/και το τέλος του προγράμματος.
 • Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών.
 • Έκθεση προόδου: τακτικές και διαφωτιστικές εβδομαδιαίες ή μηνιαίες εκθέσεις αξιολόγησης προόδου, κίνητρων μάθησης και δυνατοτήτων του σπουδαστή. Κατά τη διάρκεια κάθε μαθήματος ο Συντονιστής σας θα καταγράψει τις προσωπικές σας μαθησιακές ανάγκες μάθησης, τους στόχους και τα επιτεύγματα σας, καθώς και θα αξιολογήσει την προόδου σας στις εξετάσεις και εργασίες.
 • Περιγραφή Ικανοτήτων / Πιστοποίηση για κάθε επίπεδο.
 • Ενθάρρυνση Mentoring και δομημένη καθοδήγηση του συμμετέχοντα σπουδαστή.
 • Συναντήσεις με τον Business Συντονιστή σας

Χρονοδιάγραμμα – Πρόγραμμα

Έχουμε σχεδιάσει ευέλικτα, σύντομα και ελαστικά προγράμματα εστιάζοντας πάντα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών σας καθώς και στην επίτευξη των στόχων σας.

Προγραμματίστε τα μαθήματά σας όπου και όποτε θέλετε από 8πμ ως τις 8μμ.