Αναπλήρωση μαθημάτων

Η 50χρονη πείρα μας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης δεν αφήνει περιθώρια αποτυχίας.

Οι δια ζώσης ή online σπουδαστές που απευθύνονται στο ινστιτούτο Bertamini αντιλαμβάνονται ότι από την πρώτη κιόλας χρονιά της μαθησιακής τους πορείας στηρίζουμε τον σπουδαστή μας ώστε η απόκτηση έγκυρου Διπλώματος να είναι το φυσικό επόμενο μιας σωστής προετοιμασίας.

Οι σπουδαστές νιώθουν ότι στο χώρο μας δρουν, αναγνωρίζονται και ανήκουν.

Η ευαισθητοποιημένη και συνάμα επαγγελματική προσέγγισή μας είναι δύο από τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το χώρο μας και έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, χάρη στο συνδυασμό και των δύο.

Για το φροντιστήριο Bertamini οι “χαμένες ώρες” είναι δεδομένο ότι αναπληρώνονται.

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο σπουδαστής κάνει απουσίες λόγω φόρτου εργασίας, υγείας ή εξεταστικής με αποτέλεσμα να μην καταφέρνει να αποκομίσει το μέγιστο από τις παραδόσεις των καθηγητών του.

Για αυτούς τους λόγους, το πρώτο μας μέλημα είναι η επανάκτηση της χαμένης αυτοπεποίθησής του και η αναπλήρωση των δια ζώσης ή οnline μαθημάτων που έχασε.