Σπουδές σε παν/μια εξωτερικού – Bertamini

Μαθήματα γλώσσας & ορολογίας για τους σπουδαστές έχουν σαν απώτερο σκοπό την άρτια κατάρτιση και τη σίγουρη επιτυχία κατά την εισαγωγή και φοίτηση τους στο Παν/μιο.

Δημοσιεύτηκε στο news. Σώστε σε σελιδοδείκτη το σύνδεσμο .