Ελληνικά σε Πολίτες Άλλων Κρατών

  • Ελληνικά σε ξένους – Μαθήματα νεοελληνικών σε μαθητές και επαγγελματίες (δια ζώσης ή online)
  • ΕΠΙΣΗΣ: Μαθήματα ξένης γλώσσας σε πολίτες άλλων χωρών (δια ζώσης ή εξ΄αποστάσεως)

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Bertamini πέρα από την κύρια εκπαιδευτική του δραστηριότητα, τη διδασκαλία Λατινογενών και Ανατολικών Γλωσσών σε Έλληνες, προσφέρει και ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα ελληνικών σε πολίτες άλλων χωρών, που διαμένουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Επίσης, παρέχει μαθήματα ιταλικής, ισπανικής, πορτογαλικής, αραβικής, ρώσικης και κινέζικης γλώσσας σε:

  • σε αλλοδαπούς μαθητές σχολείου και φοιτητές.
  • σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους.
  • πολυεθνικές εταιρίες και διεθνείς οργανισμούς.
  • σε υπαλλήλους πρεσβειών, διπλωματικούς και στρατιωτικούς ακόλουθους.
  • σε ξένους ανταποκριτές και δημοσιογράφους, σε ξένες αποστολές, εργαζόμενους σε ειδησεογραφικά πρακτορεία.
  • σε αλλοδαπούς καθηγητές ξενόγλωσσων πανεπιστήμιων στην Ελλάδα, οι οποίοι ζουν προσωρινά ή μόνιμα στην Ελλάδα.

Τέλος, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Bertamini προσφέρει ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας με βάση τα αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ρώσικα, κινέζικα και αραβικά.

Δημοσιεύτηκε στο news. Σώστε σε σελιδοδείκτη το σύνδεσμο .