Πιστοποίηση – Διπλώματα Πορτογαλικά – ΜΠΕΡΤΑΜΙΝΙ – Ημερομηνίες Εξετάσεων & Εξέταστρα

Προετοιμασία για Διπλώματα Πορτογαλικών CAPLE
Πιστοποίηση γλωσσομάθειας για την πορτογαλική γλώσσα

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, το φροντιστήριο εκδίδει και παρέχει στον μαθητή έγκυρες βεβαιώσεις σπουδών και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για το επίπεδο που του αντιστοιχεί.

Προετοιμασία: Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις που διοργανώνονται από τους ακόλουθους επίσημους φορείς:

Η Πορτογαλική Πρεσβεία σε συνεργασία με το Centro de Avaliacao de Portugues Lingua Estrageira για την απόκτηση των διπλωμάτων A2, B1, Β2, C1, C2.

Εξετάσεις CAPLE

Τόπος διεξαγωγής εξετάσεων: Πορτογαλική Πρεσβεία. Όπως κάθε χρόνο προβλέπονται στην Ελλάδα δύο εξεταστικές περίοδοι, μία το Μάιο και μία το Νοέμβριο. Θα βρείτε όλες τις αναγκαίες γενικές πληροφορίες για τις εξετάσεις αυτές εδώ.

Εξέταστρα

  • Α1: 40€
  • Α2: 70€
  • Β1: 90€
  • Β2: 110€
  • C1: 125€
  • C2: 140€

Εξεταστικές περίοδοι: Μάΐο –  Νοέμβριο

Αναλυτικές πληροφορίες για την διεξαγωγή των εξετάσεων ανά επίπεδο και τις εξετάσεις ανά επίπεδο, κάντε κλικ εδώ.

Αποτελέσματα τελευταίας εξεταστικής

Θα βρείτε εδώ τα αποτελέσματα της τελευταίας εξεταστικής περιόδου για κάθε επίπεδο. Στην ίδια σελίδα, θα βρείτε παραδείγματα από προηγούμενες εξεταστικές όταν και εφόσον αυτό καταστεί διαθέσιμο από το CAPLE.