Αναπλήρωση μαθημάτων

Η 48χρονη πείρα μας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης δεν αφήνει περιθώρια αποτυχίας στο μαθησιακό στόχο του κάθε σπουδαστή.

Οι δια ζώσης ή online σπουδαστές που απευθύνονται στο ινστιτούτο Bertamini με σκοπό την σωστή εκμάθηση μιας Λατινογενής ή Ανατολικής γλώσσας αντιλαμβάνονται από την πρώτη κιόλας χρονιά της μαθησιακής τους πορείας πως απόκτηση έγκυρου Διπλώματος, είναι το φυσικό επόμενο μιας σωστής προετοιμασίας.

Οι σπουδαστές νιώθουν ότι στο χώρο μας δρουν, αναγνωρίζονται και ανήκουν.

Η ευαισθητοποιημένη και συνάμα επαγγελματική προσέγγισή μας είναι δύο από τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το χώρο μας και έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, χάρη στο συνδυασμό και των δύο.

Για το φροντιστήριο Bertamini οι «χαμένες ώρες» είναι δεδομένο ότι αναπληρώνονται. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο σπουδαστής κάνει απουσίες λόγω φόρτου εργασίας ή λόγο εξεταστικής με αποτέλεσμα να μην καταφέρνει να αποκομίσει το μέγιστο από τις παραδόσεις των καθηγητών του.

Για αυτούς τους λόγους, το πρώτο μας μέλημα είναι η επανάκτηση της χαμένης αυτοπεποίθησής του και η αναπλήρωση των δια ζώσης ή οnline μαθημάτων που έχασε.