Προετοιμασία Erasmus

Προετοιμασία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για προγράμματα Erasmus

Τα προγράμματα Erasmus και Erasmus Mundus τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα δημοφιλή όπως αποδεικνύεται από το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των φοιτητών για αυτά. Η μετακίνησή τους στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μπορεί να γίνεται για διττό σκοπό:

  • την κινητικότητά τους για σπουδές, κάτι που συνεπάγεται επαφή με τη γλώσσα
  • την κινητικότητά τους για την πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής πόλης που θα επιλέξουν. Εδώ, καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται, προστίθενται τα μαθήματα ορολογίας.