Εξειδικευμένα Τμήματα Business

Εξειδικευμένα Τμήματα Business Αγγλικών, Ισπανικών, Ιταλικών, Πορτογαλικών Αραβικών, Ρώσικων, Κινέζικων, στο χώρο μας, στο χώρο σας και On-line!

Σεμινάρια Ιταλικών, Πορτογαλικών, Ισπανικών Business για επαγγελματίες & επιχειρήσεις. Τώρα & Αραβικά, Ρώσικα, Κινέζικα, Αγγλικά Business!

Οι έμπειροι εκπαιδευτές μας σχεδιάζουν για σας ειδικά προγράμματα Business & εξατομικευμένα τμήματα παράδοσης μαθημάτων ορολογίας αγγλικών, ιταλικών, ισπανικών, πορτογαλικών, αραβικών, ρώσικων και κινέζικων σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Εκμεταλλευτείτε αυτή τη μοναδική ευκαιρία:

Όσο καλύτερη είναι η προσέγγισή σας στη ξένη γλώσσα και ορολογία τόσο πιο επιτυχημένη θα είναι η επικοινωνία στον εμπορικό, ενδοεπιχειρησιακό και τουριστικό τομέα δεδομένου ότι η εθνοποίηση και η παγκοσμιοποίηση έχει ανοίξει τις πόρτες της σε καινούργιες εμπορικές και τουριστικές συναλλαγές.

Τα μαθήματα Business σας προσφέρουν ένα απαραίτητο εφόδιο για να αντεπεξέλθετε με αυτονομία στον επιχειρησιακό χώρο. Κάθε επαγγελματίας έχει τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες, συνεπώς τα προγράμματα Business προσαρμόζονται στις ανάγκες και στα ωράρια του επαγγελματία ή της εταιρίας.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα ιταλικής, ισπανικής, πορτογαλικής αραβικής, ρώσικης, κινέζικης και αγγλικής ορολογίας περιλαμβάνουν μαθήματα σχετικά με:

 • Την προετοιμασία Βιογραφικού & συνέντευξης (CV & interview preparation).
 • Meetings.
 • Παρουσιάσεις (Presentations).
 • Διαπραγματεύσεις (Negotiations).
 • Τηλεφωνική επικοινωνία (Telephoning).
 • Διαδικτυακή επικοινωνία (On-line communication skills, web-conference).
 • Επιχειρησιακές αναφορές (Business Reports).
 • Επαγγελματικά ταξίδια (Business trips).
 • Εξυπηρέτηση πελατών (Customer Service).
 • Την εμπορική και επαγγελματική αλληλογραφία.
 • Τις βασικές τραπεζικές συναλλαγές, κ.α.
 • Μετάφραση.

Στους τομείς:

 • Τουριστικά -Tourism (Agencies, Hotels, Restaurants)
 • Οικονομικά – Economics
 • Ιατρική -Medicine
 • Φαρμακευτική -Pharmaceutical
 • Sales & Marketing
 • Ανθρώπινο Δυναμικό -HR
 • Logistics
 • Accounting & Finance
 • Information Technology – IT
 • Consulting

Δομή & Διάρκεια Εξατομικευμένου Προγράμματος Business

 • Εκτίμηση επιπέδου γνώσεων και ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Συνεχής επίβλεψη και αξιολόγηση.
 • Ευέλικτα προγράμματα διάρκειας 1 εβδομάδας – 3 μήνες.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, σας χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης και βεβαίωσης σπουδών.

Στόχος: Ο στόχος αυτών των μαθημάτων, που δίνεται υπό μορφή Σεμιναρίων, είναι:

 • Να σας παρέχουμε μια σωστή και ξεκάθαρη εικόνα όσον αναφορά στη σωστή σύνταξη ενός γραπτού κειμένου εμπορικής ή νομικής φύσεως.
 • στον άρτιο τρόπο επαγγελματικής προσέγγισης σε προφορικό επίπεδο.
 • Να γίνετε ανταγωνίσιμοι και να αποκτήσετε ευκολία, σιγουριά και άνεση στην επικοινωνία.

Επωφεληθείτε
Όλοι γνωρίζουμε ότι η ορθή καθοδήγηση και η σωστή επαγγελματική προσέγγιση αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατά την διάρκεια του προγράμματος σας, η ικανότητα επικοινωνίας σε επαγγελματικό και διεθνές επίπεδο βελτιώνεται θεαματικά.

Στόχος μας η ολοκλήρωση της επαγγελματικής σας κατάρτισης.
Χρέος μας η παροχή των κατάλληλων εφοδίων, με ολοένα καλύτερες υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.