Αναπλήρωση μαθημάτων

Η 45χρονη πείρα μας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης δεν αφήνει περιθώρια αποτυχίας στο μαθησιακό στόχο του κάθε σπουδαστή.

Οι δια ζώσης ή online σπουδαστές που απευθύνονται στο ινστιτούτο Bertamini με σκοπό την σωστή εκμάθηση μιας Λατινογενής ή Ανατολικής γλώσσας αντιλαμβάνονται από την πρώτη κιόλας χρονιά της μαθησιακής τους πορείας πως απόκτηση έγκυρου Διπλώματος, δεν είναι κάτι δύσκολο ή ακατόρθωτο. Δεν είναι τυχαίο ότι στις ετήσιες στατιστικές μας προκύπτει ότι η απόκτηση Διπλώματος βρίσκεται στους στόχους ακόμα και εκείνων που ξεκίνησαν δειλά και διστακτικά με ένα «ίσως», «θα δούμε» στην αρχική μας συνάντηση.

Τέτοια αποτελέσματα μας χαροποιούν ιδιαίτερα, όπως και το γεγονός πως οι σπουδαστές νιώθουν ότι στο χώρο μας δρουν, αναγνωρίζονται και ανήκουν. Είναι απλά «τα παιδιά μας» εφόσον διαλέγουν το σχολείο μας για να μάθουν σωστά τις γλώσσες που επέλεξαν.

Η ευαισθητοποιημένη και συνάμα επαγγελματική προσέγγισή μας είναι δύο από τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το χώρο μας. Τουλάχιστον για μας, η σωστή δουλειά τόσων χρόνων έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, χάρη στο συνδυασμό και των δύο.

Το σχολείο μας εγγυάται την επιτυχία, και στηρίζει τους σπουδαστές του με έμπρακτο τρόπο.

Για το φροντιστήριο Bertamini οι «χαμένες ώρες» είναι δεδομένο ότι αναπληρώνονται εφόσον η αιτία απουσίας είναι σοβαρή.

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο σπουδαστής κάνει απουσίες λόγω φόρτου εργασίας ή λόγο εξεταστικής με αποτέλεσμα να μην καταφέρνει να αποκομίσει το μέγιστο από τις παραδόσεις των καθηγητών του.

Για αυτούς τους λόγους, το πρώτο μας μέλημα είναι η επανάκτηση της χαμένης αυτοπεποίθησής του και η αναπλήρωση των δια ζώσης ή οnline μαθημάτων που έχασε.